Angle of reflection phrase ne demek?

"Angle of reflection" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "açı", "of" (bir ilişki veya aidiyeti belirtir ve Türkçede genellikle çevrilmez), "reflection" ise "yansıma" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "yansıma açısı" anlamına gelir.

Bu terim, bir ışın veya dalganın bir yüzeye çarptıktan sonra oluşturduğu açıyı ifade eder ve genellikle optik ve fizik alanlarında kullanılır.

Mecazi bir anlamı bulunmamaktadır.İşte "angle of reflection" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angle of reflection depends on the surface's properties."

Türkçe: "Yansıma açısı, yüzeyin özelliklerine bağlıdır."


English: "According to the law of reflection, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection."

Türkçe: "Yansıma kanununa göre, geliş açısı her zaman yansıma açısına eşittir."


English: "When light hits a mirror, the angle of reflection can be measured to determine the orientation of the reflected beam."

Türkçe: "Işık bir aynaya çarptığında, yansıyan ışın demetinin yönelimini belirlemek için yansıma açısı ölçülebilir."


English: "In an experiment, adjusting the angle of reflection allowed us to focus the light beam more precisely."

Türkçe: "Bir deneyde, yansıma açısını ayarlamak, ışık demetini daha kesin bir şekilde odaklamamıza olanak sağladı."


English: "The artist used the concept of the angle of reflection to create an optical illusion in the artwork."

Türkçe: "Sanatçı, eserde bir optik yanılsama yaratmak için yansıma açısı kavramını kullandı."

Yorumlar