Angled ne demek?

"Angled" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "açılı" veya "eğimli" anlamına gelir.

Bu terim, bir şeyin belirli bir açıda konumlandırıldığını veya bir açı oluşturduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam içerebilir, özellikle bir konu veya fikri belirli bir perspektiften sunma şeklini ifade edebilir.İşte "angled" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The architect designed the building with angled walls to maximize sunlight exposure."

Türkçe: "Mimar, güneş ışığına maruziyeti en üst düzeye çıkarmak için bina duvarlarını açılı tasarladı."


English: "He angled the camera to capture the best view of the sunset."

Türkçe: "En iyi gün batımı görünümünü yakalamak için kamerayı açılı bir şekilde ayarladı."


English: "The article was angled to highlight the successes of the project, omitting its failures."

Türkçe: "Makale, projenin başarılarını vurgulayacak şekilde açılı olarak yazıldı, başarısızlıkları göz ardı edildi."


English: "By using angled lighting, the photographer was able to create dramatic shadows in the portrait."

Türkçe: "Açılı aydınlatma kullanarak, fotoğrafçı portrede dramatik gölgeler yaratabildi."


English: "The path through the garden was angled to provide a more interesting journey for visitors."

Türkçe: "Bahçeden geçen yol, ziyaretçilere daha ilginç bir yolculuk sunmak için açılı olarak yapıldı."


Yorumlar