Anglerfish ne demek?

"Anglerfish" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "olta balığı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle derin denizlerde yaşayan, başlarının üst kısmında bulunan biyolüminesan bir "olta" ile avlarını kendilerine çeken balık türlerini tanımlamak için kullanılır.

Bu balıkların en belirgin özelliği, avlarını çekmek için kullandıkları ışıklı "yem"dir. Mecazi bir anlam içermez, ancak benzersiz avlanma yöntemleri nedeniyle sıklıkla ilginçlikleri ve gizemleri vurgulamak için örnek olarak kullanılabilirler.İşte "anglerfish" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anglerfish uses its luminous lure to attract prey in the pitch-dark depths of the ocean."

Türkçe: "Olta balığı, okyanusun zifiri karanlık derinliklerinde avını çekmek için ışıklı yemini kullanır."


English: "Few creatures are as mysterious as the deep-sea anglerfish, which is rarely seen by humans."

Türkçe: "Derin deniz olta balığı kadar gizemli az sayıda canlı vardır, insanlar tarafından nadiren görülür."


English: "Researchers have discovered a new species of anglerfish that lives over a mile below the ocean surface."

Türkçe: "Araştırmacılar, okyanus yüzeyinin bir mil üzerinde yaşayan yeni bir olta balığı türü keşfettiler."


English: "The anglerfish's method of hunting is a fascinating example of adaptation in the animal kingdom."

Türkçe: "Olta balığının avlanma yöntemi, hayvanlar aleminde uyumun ilginç bir örneğidir."


English: "Despite its fearsome appearance, the anglerfish is a key part of the deep-sea ecosystem."

Türkçe: "Korkutucu görünüşüne rağmen, olta balığı derin deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır."

Yorumlar