Anglican ne demek?

"Anglican" kelimesi, "İngiliz" (Anglic) kökünden gelir ve genellikle İngiltere Kilisesi'ne ya da bu kilisenin inanç ve uygulamalarını takip eden dünya çapındaki kiliselere atıfta bulunur.

Türkçeye kelime kelime çevirisi, "Anglikan" olarak yapılır ve bu terim, belirli bir Hristiyan mezhebine işaret eder; mecazi bir anlam taşımaz.İşte "Anglican" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anglican Church is known for its middle path between Catholicism and Protestantism."

Türkçe: "Anglikan Kilisesi, Katoliklik ve Protestanlık arasındaki orta yolu ile bilinir."


English: "He was ordained as a priest in the Anglican communion."

Türkçe: "Anglikan cemaatinde bir papaz olarak atandı."


English: "Anglican services often include readings from the Book of Common Prayer."

Türkçe: "Anglikan ayinleri genellikle Ortak Dua Kitabı'ndan okumalar içerir."


English: "The Archbishop of Canterbury is the spiritual leader of the Anglican Communion."

Türkçe: "Canterbury Başpiskoposu, Anglikan Cemaatinin ruhani lideridir."


English: "Anglican liturgy and traditions vary significantly around the world."

Türkçe: "Anglikan liturji ve gelenekleri dünya çapında önemli ölçüde farklılık gösterir."

Yorumlar