Anglicism ne demek?

"Anglicism" terimi, İngilizce'deki "Anglican" kökünden gelir ve Türkçeye "Anglisizm" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle İngilizceden diğer dillere geçmiş veya İngilizce özelindeki bir kullanım, ifade, kelime ya da dilbilgisi yapısını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan dilsel bir ödünç almayı veya etkileşimi belirtir.İşte "Anglicism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The use of 'okay' is an Anglicism that has become common in many languages."

Türkçe: "'Okay' kullanımı, birçok dilde yaygın hale gelmiş bir Anglisizmdir."


English: "Incorporating Anglicisms into our speech sometimes makes it more relatable to international audiences."

Türkçe: "Konuşmamıza Anglisizmleri dahil etmek bazen onu uluslararası izleyicilere daha alakalı hale getirir."


English: "Writers often debate the merits of using Anglicisms in non-English literature."

Türkçe: "Yazarlar sık sık İngilizce olmayan edebiyatta Anglisizm kullanmanın yararlarını tartışır."


English: "Some languages have created official policies to reduce the number of Anglicisms in their vocabulary."

Türkçe: "Bazı diller, kelime dağarcıklarındaki Anglisizm sayısını azaltmak için resmi politikalar oluşturmuştur."


English: "While Anglicisms can enrich a language, they can also lead to the erosion of linguistic diversity."

Türkçe: "Anglisizmler bir dili zenginleştirebilirken, aynı zamanda dil çeşitliliğinin erozyonuna da yol açabilirler."

Yorumlar