Anglicize ne demek?

"Anglicize" kelimesi, İngilizce'deki "Anglican" kökünden gelir ve Türkçeye "İngilizceleştirmek" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kelimeyi, ifadeyi veya dili İngilizce'nin kullanımına, telaffuzuna veya yazımına uygun hale getirmeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan dilsel bir adaptasyon veya dönüşümü belirtir.



İşte "anglicize" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many foreign words have been anglicized to fit into the English language more seamlessly."

Türkçe: "Birçok yabancı kelime, İngilizce diline daha sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için İngilizceleştirilmiştir."


English: "The process of anglicizing names can sometimes erase their original cultural significance."

Türkçe: "İsimleri İngilizceleştirme süreci bazen onların orijinal kültürel önemini silebilir."


English: "Authors often anglicize dialogue in novels to make it more accessible to English-speaking readers."

Türkçe: "Yazarlar sık sık romanlardaki diyalogları İngilizce konuşan okuyuculara daha erişilebilir hale getirmek için İngilizceleştirir."


English: "The company decided to anglicize its brand name to increase its appeal in the global market."

Türkçe: "Şirket, global pazardaki çekiciliğini artırmak için marka adını İngilizceleştirmeye karar verdi."


English: "Anglicizing culinary terms can sometimes lead to confusion about the dish's origins."

Türkçe: "Mutfak terimlerini İngilizceleştirmek bazen yemeğin kökeni hakkında kafa karışıklığına yol açabilir."

Yorumlar