Anglo-American ne demek?

"Anglo-American" terimi, genellikle İngilizce konuşulan Amerika ve Büyük Britanya arasındaki ilişkileri veya bu iki kültürden etkilenmiş kişileri ve kurumları tanımlamak için kullanılır.

Kelime kelime çeviri yapacak olursak; "Anglo" İngiliz anlamına gelirken, "American" Amerikan anlamına gelir. Dolayısıyla, "Anglo-American" terimi tamamen Türkçeye "İngiliz-Amerikan" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle mecazi bir anlam taşımaz, ancak İngiliz ve Amerikan kültürlerinin karışımını veya bu iki kültür arasındaki tarihi ve güncel ilişkileri ifade edebilir.İşte "Anglo-American" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anglo-American alliance has been crucial in shaping global politics."

Türkçe: "İngiliz-Amerikan ittifakı, küresel politikayı şekillendirmede hayati bir rol oynamıştır."


English: "He specializes in Anglo-American literature of the 19th century."

Türkçe: "19. yüzyıl İngiliz-Amerikan edebiyatı üzerine uzmanlaşmıştır."


English: "The library has an extensive collection of Anglo-American legal documents."

Türkçe: "Kütüphane, geniş bir İngiliz-Amerikan hukuki belgeler koleksiyonuna sahiptir."


English: "Anglo-American cultural exchanges have enriched both societies."

Türkçe: "İngiliz-Amerikan kültürel alışverişleri, her iki toplumu da zenginleştirmiştir."


English: "The conference will explore the impact of Anglo-American relations on trade."

Türkçe: "Konferans, İngiliz-Amerikan ilişkilerinin ticarete olan etkisini araştıracak."

Yorumlar