Anglo-Canadian ne demek?

"Anglo-Canadian" ifadesi, İngiliz kökenli Kanadalıları veya İngilizce konuşan Kanada kültürünü ve toplumunu tanımlamak için kullanılır.

Kelime kelime çeviri yaparsak; "Anglo" İngiliz anlamına gelirken, "Canadian" Kanadalı anlamına gelir. Bu nedenle, "Anglo-Canadian" tamamen Türkçeye "İngiliz-Kanadalı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle mecazi bir anlam taşımaz, ancak Kanada'nın İngilizce konuşulan bölümüne ve bu bölgenin tarihi, kültürel ve toplumsal özelliklerine atıfta bulunur.İşte "Anglo-Canadian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anglo-Canadian community has played a significant role in the country's history."

Türkçe: "İngiliz-Kanadalı topluluk, ülkenin tarihinde önemli bir rol oynamıştır."


English: "He wrote a thesis on the influence of Anglo-Canadian authors on modern literature."

Türkçe: "Modern edebiyat üzerinde İngiliz-Kanadalı yazarların etkisini konu alan bir tez yazdı."


English: "Anglo-Canadian relations have been strengthened through various cultural exchange programs."

Türkçe: "İngiliz-Kanadalı ilişkileri, çeşitli kültürel değişim programları aracılığıyla güçlendirilmiştir."


English: "The festival celebrates the diversity of the Anglo-Canadian heritage."

Türkçe: "Festival, İngiliz-Kanadalı mirasının çeşitliliğini kutlamaktadır."


English: "Anglo-Canadian music incorporates elements from both British and Canadian traditions."

Türkçe: "İngiliz-Kanadalı müzik, hem İngiliz hem de Kanada geleneklerinden unsurlar içermektedir."

Yorumlar