Anglo ne demek?

"Anglo" kelimesi, genellikle İngiliz veya İngiliz kökenli kişileri ve kültürünü ifade etmek için kullanılır. Bu terim, özellikle İngilizce konuşulan ülkeler dışında, İngiliz kökenli insanları veya İngiliz kültürünü tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, ancak kullanıldığı bağlama göre farklı konnotasyonlara sahip olabilir.İşte "Anglo" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anglo culture has a significant influence worldwide."

Türkçe: "Anglo kültürünün dünya çapında önemli bir etkisi vardır."


English: "He is an Anglo living in Spain, trying to adapt to the local customs."

Türkçe: "İspanya'da yaşayan bir Anglo, yerel geleneklere uyum sağlamaya çalışıyor."


English: "The museum's exhibition on Anglo-Saxon history is very informative."

Türkçe: "Müzenin Anglo-Sakson tarihi üzerine olan sergisi çok bilgilendirici."


English: "There are many Anglo businesses in the area, contributing to the local economy."

Türkçe: "Bölgede birçok Anglo işletmesi bulunmakta ve yerel ekonomiye katkıda bulunmaktadırlar."


English: "She enjoys studying the linguistic similarities between Anglo and Germanic languages."

Türkçe: "Anglo ve Cermen dilleri arasındaki dilbilimsel benzerlikleri incelemekten hoşlanıyor."

Yorumlar