Anglo-Saxon ne demek?

"Anglo-Saxon" kelimesi, genellikle 5. ve 11. yüzyıllar arasında İngiltere'de yaşamış, Almanya'nın kuzeyinden ve Danimarka'nın güneyinden gelen kavimlerin soyundan gelen İngilizler için kullanılır.

Bu terim, aynı zamanda bu döneme ait dili, kültürü ve sanatı ifade etmek için de kullanılır. "Anglo" ve "Saxon" kelimeleri, bu halkların adlarından gelir ve Türkçeye "Anglo-Sakson" olarak çevrilebilir. Mecazi bir anlam taşımaz, daha çok tarihi ve kültürel bir terimdir.İşte "Anglo-Saxon" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anglo-Saxon period is known for its significant contributions to English literature, such as Beowulf."

Türkçe: "Anglo-Sakson dönemi, Beowulf gibi İngiliz edebiyatına önemli katkıları ile bilinir."


English: "Anglo-Saxon art is distinguished by its intricate patterns and use of gold."

Türkçe: "Anglo-Sakson sanatı, karmaşık desenleri ve altın kullanımı ile ayırt edilir."


English: "The Anglo-Saxons played a crucial role in the history of England before the Norman Conquest."

Türkçe: "Anglo-Saksonlar, Norman Fethi'nden önce İngiltere tarihinin kilit bir rolünü oynadılar."


English: "Many modern English words have roots in the Anglo-Saxon language."

Türkçe: "Birçok modern İngilizce kelime, Anglo-Sakson dilinde kökenlere sahiptir."


English: "Anglo-Saxon laws and governance structures influenced the development of the English legal system."

Türkçe: "Anglo-Sakson yasaları ve yönetim yapıları, İngiliz hukuk sisteminin gelişimini etkiledi."

Yorumlar