Anglophone ne demek?

"Anglophone" kelimesi, "Anglo-" (İngiliz) ve "-phone" (konuşan) kelimelerinden türetilmiştir ve İngilizce konuşan kişileri veya toplulukları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan İngilizceyi anadili olarak konuşan veya İngilizceyi ana dil olarak kullanan kişileri veya grupları tanımlamak için kullanılır.İşte "anglophone" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The conference attracted anglophone scholars from around the world."

Türkçe: "Konferans, dünyanın dört bir yanından İngilizce konuşan akademisyenleri çekti."


English: "He moved to an anglophone country to improve his English skills."

Türkçe: "İngilizce becerilerini geliştirmek için bir İngilizce konuşulan ülkeye taşındı."


English: "Anglophone literature has a significant influence on global literature."

Türkçe: "İngilizce konuşan edebiyat, küresel edebiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir."


English: "Despite being born in a francophone region, she is an anglophone."

Türkçe: "Fransızca konuşulan bir bölgede doğmasına rağmen, o bir İngilizce konuşandır."


English: "The festival features films from both anglophone and francophone countries."

Türkçe: "Festival, hem İngilizce konuşan hem de Fransızca konuşan ülkelerden filmleri içerir."

Yorumlar