Angolan ne demek?

"Angolan" kelimesi, Angola ülkesiyle ilgili veya Angola'ya özgü anlamına gelir ve Angola'dan olan kişi veya şeyleri tanımlamak için kullanılır.

Kelimenin kelime kelime Türkçeye çevirisi yoktur, doğrudan "Angola'ya ait" veya "Angolalı" anlamında kullanılır. Mecazi bir anlamı bulunmamaktadır; terim coğrafi, kültürel veya milliyetle ilgili bir bağlamda kullanılır.İşte "Angolan" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Angolan government has implemented new economic policies."

Türkçe: "Angola hükümeti yeni ekonomik politikalar uyguladı."


English: "Angolan cuisine is known for its variety and rich flavors."

Türkçe: "Angola mutfağı, çeşitliliği ve zengin lezzetleriyle bilinir."


English: "Many Angolan artists are gaining international recognition."

Türkçe: "Birçok Angolalı sanatçı uluslararası tanınma kazanıyor."


English: "The Angolan dance styles are a vibrant part of the country's culture."

Türkçe: "Angola dans stilleri, ülkenin kültürünün canlı bir parçasıdır."


English: "Angolan literature reflects the country's history and cultural diversity."

Türkçe: "Angola edebiyatı, ülkenin tarihini ve kültürel çeşitliliğini yansıtır."

Yorumlar