Angrez ne demek?

"Angrez" kelimesi, Hintçe ve Urduca'dan türemiş bir kelime olup, "İngiliz" anlamına gelir.

Bu kelime, özellikle Hindistan ve Pakistan'da İngilizler veya genel olarak Batılılar için kullanılır.

Mecazi anlamda, İngiliz kültürü veya yaşam tarzını benimseyen kişileri tanımlamak için de kullanılabilir.İşte "Angrez" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movie 'The Angrez' hilariously depicts the cultural clash between the locals and the British in Hyderabad."

Türkçe: "'The Angrez' filmi, Hyderabad'da yerliler ile İngilizler arasındaki kültürel çatışmayı komik bir şekilde tasvir eder."


English: "He was labeled as an 'Angrez' by his friends because of his British accent."

Türkçe: "İngiliz aksanı nedeniyle arkadaşları tarafından 'Angrez' olarak etiketlendi."


English: "In the colonial era, the term 'Angrez' was commonly used to refer to the British rulers in India."

Türkçe: "Sömürge döneminde, 'Angrez' terimi genellikle Hindistan'daki İngiliz hükümdarlarına atıfta bulunmak için kullanıldı."


English: "Despite living in India for years, he could never shake off the 'Angrez' tag due to his western mannerisms."

Türkçe: "Yıllarca Hindistan'da yaşamasına rağmen, batılı tavırları nedeniyle 'Angrez' etiketinden asla kurtulamadı."


English: "The locals used 'Angrez' in a joking manner, but there was always a hint of respect for the education system they introduced."

Türkçe: "Yerliler 'Angrez' kelimesini şaka yollu kullansalar da, getirdikleri eğitim sistemine her zaman bir saygı izi vardı."

Yorumlar