Angry young man ne demek?

"Angry young man" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "öfkeli genç adam" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle 1950'lerde Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve toplumsal ve politik konularda mevcut durumdan hoşnutsuzluk duyan, bu hoşnutsuzluğunu eserlerine yansıtan genç erkek yazarları ve sanatçıları tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlamda, sisteme karşı çıkan, toplumsal normlara ve değerlere meydan okuyan genç erkekler için kullanılan genel bir terimdir.İşte "angry young man" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The novel's protagonist is an angry young man frustrated with the society's injustices."

Türkçe: "Romanın kahramanı, toplumun adaletsizliklerinden rahatsız olan öfkeli bir genç adamdır."


English: "John Osborne's play 'Look Back in Anger' perfectly encapsulates the angry young man ethos of the 1950s."

Türkçe: "John Osborne'un 'Look Back in Anger' oyunu, 1950'lerin öfkeli genç adam etosunu mükemmel bir şekilde özetler."


English: "He became known as the voice of the angry young men, challenging the status quo."

Türkçe: "Mevcut duruma meydan okuyan öfkeli genç adamların sesi olarak tanındı."


English: "The angry young man movement brought fresh perspectives to British literature."

Türkçe: "Öfkeli genç adam hareketi, Britanya edebiyatına taze perspektifler getirdi."


English: "Despite being labeled an angry young man, his writings spoke to a generation seeking change."

Türkçe: "Öfkeli genç adam olarak etiketlenmesine rağmen, yazıları değişim arayan bir nesle hitap etti."

Yorumlar