Angst ne demek?

"Angst" kelimesi, Türkçeye "kaygı" veya "endişe" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, genellikle bireyin hayatın anlamı, ölüm, özgürlük, yalnızlık gibi derin konular hakkında hissettiği yoğun ve genellikle belirsiz endişeyi ifade eder.

Bu terim, özellikle varoluşçu felsefede önemli bir yere sahiptir ve insanın varoluşunun temel bir yönü olarak görülen bu tür kaygıyı vurgulamak için kullanılır.


İşte "angst" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The novel captures the existential angst of the protagonist as he navigates through life's uncertainties."
Türkçe: "Roman, kahramanın hayatın belirsizlikleri arasında yolunu bulurken yaşadığı varoluşsal kaygıyı yakalar."

English: "Teenage angst is often depicted in movies as a period of rebellion and confusion."
Türkçe: "Ergenlik kaygısı, genellikle filmlerde isyan ve kafa karışıklığı dönemi olarak betimlenir."

English: "Her poetry is a reflection of the deep angst she felt towards societal norms."
Türkçe: "Şiirleri, toplumsal normlara duyduğu derin kaygının bir yansımasıdır."

English: "The angst of growing older and facing mortality is a common theme in literature."
Türkçe: "Yaşlanmanın ve ölümlülükle yüzleşmenin kaygısı, edebiyatta yaygın bir temadır."

English: "He expressed his angst about the future of the planet in a passionate speech."
Türkçe: "Gezegenin geleceği hakkındaki kaygısını tutkulu bir konuşmada ifade etti."Yorumlar