Angsty ne demek?

"Angsty" kelimesi, "kaygılı" veya "endişeli" anlamına gelir ve genellikle bireyin iç dünyasında yaşadığı yoğun duygusal huzursuzluğu, özellikle de gençler arasında sık görülen ruhsal çalkantıları ve kaygıları ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir kişinin veya bir eserin, özellikle ergenlik dönemine özgü derin duygusal sıkıntıları ve karışıklıkları yansıttığı durumları vurgulamak için kullanılabilir.İşte "angsty" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angsty lyrics of the song resonated with many teenagers."

Türkçe: "Şarkının kaygılı sözleri birçok genci kendine çekti."


English: "He went through an angsty phase during his college years, questioning everything about his future."

Türkçe: "Üniversite yıllarında her şeyi, özellikle geleceğini sorguladığı bir kaygı dönemi geçirdi."


English: "The movie is an angsty portrayal of a young woman's struggle to find her identity."

Türkçe: "Film, genç bir kadının kimliğini bulma mücadelesinin kaygılı bir betimlemesidir."


English: "His angsty demeanor lately has everyone concerned."

Türkçe: "Son zamanlardaki kaygılı tavırları herkesi endişelendiriyor."


English: "The novel's protagonist is an angsty teenager who rebels against societal expectations."

Türkçe: "Romanın kahramanı, toplumsal beklentilere başkaldıran kaygılı bir ergendir."

Yorumlar