Angular acceleration ne demek?

"Angular acceleration" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

Angular: Açısal

Acceleration: İvme

Tamamen Türkçeye çevirirsek, "angular acceleration" ifadesi "açısal ivme" anlamına gelir.

Bu terim, fizikte bir nesnenin dönme hızındaki değişim oranını ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle dönen cisimlerin hareketlerini açıklamak için kullanılan teknik bir terimdir.İşte "angular acceleration" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angular acceleration of the wheel was measured to determine how quickly it could stop."

Türkçe: "Tekerleğin ne kadar hızlı durabileceğini belirlemek için açısal ivmesi ölçüldü."


English: "In figure skating, the skater's angular acceleration increases dramatically during a spin."

Türkçe: "Artistik buz pateninde, patencinin açısal ivmesi bir dönüş sırasında dramatik bir şekilde artar."


English: "The engineer calculated the angular acceleration to design a more efficient gear system."

Türkçe: "Mühendis, daha verimli bir dişli sistemi tasarlamak için açısal ivmeyi hesapladı."


English: "Understanding angular acceleration is crucial for optimizing the performance of rotational machinery."

Türkçe: "Açısal ivmeyi anlamak, döner makinaların performansını optimize etmek için hayati öneme sahiptir."


English: "The physics experiment aimed to explore the relationship between torque and angular acceleration."

Türkçe: "Fizik deneyi, tork ve açısal ivme arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladı."

Yorumlar