Angular momentum ne demek?

"Angular momentum" terimi, kelime kelime Türkçeye "açısal momentum" olarak çevrilebilir.

Fizikte, bir cismin dönme hareketinin miktarını ifade eder ve hem yöne sahip bir vektördür hem de dönme ekseni etrafındaki dönme hareketinin ne kadar "zor" durdurulacağını gösterir.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim genellikle sıkı bir şekilde fiziksel bir kavramı ifade etmek için kullanılır.İşte "angular momentum" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angular momentum of the Earth is conserved as it orbits the Sun."

Türkçe: "Dünya Güneş'in etrafında dönerken açısal momentumu korunur."


English: "Figure skaters can increase their spin speed by pulling their arms in, effectively reducing their moment of inertia and conserving angular momentum."

Türkçe: "Figür patencileri, kollarını içe çekerek dönüş hızlarını artırabilirler, etkin bir şekilde atalet momentlerini azaltırlar ve açısal momentumu korurlar."


English: "In quantum mechanics, the angular momentum of particles is quantized."

Türkçe: "Kuantum mekaniğinde, parçacıkların açısal momentumu kuantize edilmiştir."


English: "Conservation of angular momentum explains why a spinning top doesn't immediately fall over."

Türkçe: "Açısal momentumun korunumu, bir dönen çıngırağın neden hemen devrilmediğini açıklar."


English: "The angular momentum of a system remains constant if it is isolated from external torques."

Türkçe: "Bir sistem dış torklardan izole edilmişse, sistemim açısal momentumu sabit kalır."

Yorumlar