Angular ne demek?

"Angular" kelimesi, "açısal" veya "köşeli" anlamına gelir.

Genellikle bir nesnenin veya şeklin belirgin köşelere veya açılara sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir kişinin sert veya keskin kişilik özelliklerini vurgulamak için de kullanılabilir.İşte "angular" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The building had a very modern, angular design that stood out in the city skyline."

Türkçe: "Bina, şehir silüetinde öne çıkan çok modern, köşeli bir tasarıma sahipti."


English: "Her angular features gave her face a unique character."

Türkçe: "Köşeli yüz hatları, yüzüne benzersiz bir karakter kazandırdı."


English: "The artist preferred using angular shapes to convey his abstract ideas."

Türkçe: "Sanatçı, soyut fikirlerini iletmek için köşeli şekilleri kullanmayı tercih etti."


English: "His angular movements in dance emphasized the rhythm of the music."

Türkçe: "Dansındaki köşeli hareketler, müziğin ritmini vurguladı."


English: "Despite his angular personality, he had a surprising sense of humor."

Türkçe: "Köşeli kişiliğine rağmen, şaşırtıcı bir mizah anlayışına sahipti."

Yorumlar