Angularity ne demek?

"Angularity" kelimesi, "açısallık" veya "köşelilik" anlamına gelir.

Bu terim, bir nesnenin, tasarımın veya şeklin keskin köşeleri ve belirgin açıları olması durumunu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, kişilerin karakter veya davranışlarının sert, katı veya esnek olmayan yönlerini vurgulamak için de kullanılabilir.İşte "angularity" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The architect's design is noted for its angularity, giving the building a modern, edgy look."

Türkçe: "Mimarın tasarımı, binaya modern ve keskin bir görünüm kazandıran açısallığıyla dikkat çekiyor."


English: "Her dance movements are characterized by a certain angularity, making her performances uniquely captivating."

Türkçe: "Dans hareketleri belirli bir köşelilikle karakterize edilir, performanslarını benzersiz şekilde büyüleyici kılar."


English: "The angularity of his facial features adds to his distinctive appearance."

Türkçe: "Yüz özelliklerinin köşeliliği, onun ayırt edici görünümüne katkıda bulunuyor."


English: "This sculpture's angularity challenges traditional notions of beauty and symmetry."

Türkçe: "Bu heykelin açısallığı, güzellik ve simetriye dair geleneksel kavramları sorguluyor."


English: "The angularity in her voice when she's angry is quite noticeable."

Türkçe: "Öfkeli olduğunda sesindeki keskinlik oldukça fark edilir."

Yorumlar