Anguli ne demek?

"Anguli" kelimesi Latince kökenli bir kelime olup, Türkçe'ye kelime kelime çevrildiğinde "açılar" veya "köşeler" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle matematik veya geometri bağlamında kullanılır, ancak mecazi anlamlar da taşıyabilir, örneğin, bir durumun veya problemi ele almanın çeşitli yollarını ifade etmek için kullanılabilir.

Mecazi anlamı, bir konunun veya durumun farklı yönlerini veya perspektiflerini ifade etme şeklinde düşünülebilir.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The architect considered all angles to ensure the building was well-lit."

Türkçe: "Mimar, binanın iyi aydınlatılmasını sağlamak için tüm açıları göz önünde bulundurdu."


English: "He approached the problem from several different angles."

Türkçe: "Problemi birkaç farklı açıdan ele aldı."


English: "The photographer positioned himself to capture the sculpture from an interesting angle."

Türkçe: "Fotoğrafçı, heykeli ilginç bir açıdan yakalayacak şekilde kendini konumlandırdı."


English: "In the meeting, we explored the proposal from various angles before making a decision."

Türkçe: "Toplantıda, bir karar vermeden önce teklifi çeşitli açılardan inceledik."


English: "The writer uses a unique angle to discuss the topic, making the article very engaging."

Türkçe: "Yazar, konuyu tartışmak için benzersiz bir açı kullanıyor, bu da makaleyi çok çekici kılıyor."


Bu cümleler, "anguli" kelimesinin veya "açı" kavramının hem somut hem de soyut bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Yorumlar