Anhydrous ne demek?

"Anhydrous" kelimesi, "an-" (yokluk veya olmaması) ve "hydrous" (su içeren) kelimelerinden türetilmiştir. Bu nedenle, "anhydrous" kelimesi Türkçe'ye "susuz" olarak çevrilebilir.

Kimya ve çeşitli bilim dallarında, bir madde içerisinde suyun bulunmaması durumunu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, çünkü bu terim özellikle bilimsel bir bağlamda spesifik bir özelliği ifade eder.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "Anhydrous ammonia is used as a refrigerant in industrial cooling systems."

Türkçe: "Susuz amonyak, endüstriyel soğutma sistemlerinde soğutucu olarak kullanılır."


English: "The experiment required the use of anhydrous solvents to prevent reactions with water."

Türkçe: "Deney, su ile reaksiyonları önlemek için susuz çözücülerin kullanılmasını gerektirdi."


English: "Calcium chloride is often used in its anhydrous form as a drying agent."

Türkçe: "Kalsiyum klorür, genellikle bir kurutma maddesi olarak susuz formda kullanılır."


English: "The synthesis of many chemicals requires anhydrous conditions to be successful."

Türkçe: "Birçok kimyasalın sentezi için başarılı olmak susuz koşullar gerektirir."


English: "Storing anhydrous substances properly is crucial to maintain their reactivity and stability."

Türkçe: "Susuz maddelerin doğru bir şekilde saklanması, reaktivitelerini ve stabilizasyonlarını korumak için hayati önem taşır."


Bu cümleler, "anhydrous" kelimesinin ve susuz maddelerin bilim ve sanayide nasıl kullanıldığını örneklerle açıklar.

Yorumlar