Aniline ne demek?

"Aniline" kelimesi, özel bir kimyasal bileşik için kullanılan bir terimdir ve Türkçe'ye direkt olarak "anilin" olarak çevrilebilir.

Anilin, basit bir aromatik amin olan ve formülü C₆H₅NH₂ olan, renksiz bir organik bileşiktir. Oda sıcaklığında sıvı formda olan bu bileşik, boyarmadde sanayi başta olmak üzere çeşitli sanayi dallarında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur çünkü anilin, spesifik bir kimyasal maddenin adıdır.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "Aniline is the base chemical for the production of many synthetic dyes."

Türkçe: "Anilin, birçok sentetik boyanın üretimi için temel kimyasaldır."


English: "The discovery of aniline dyes revolutionized the textile industry in the 19th century."

Türkçe: "Anilin boyalarının keşfi, 19. yüzyılda tekstil endüstrisini devrim niteliğinde değiştirdi."


English: "Aniline can be toxic if inhaled or absorbed through the skin, necessitating careful handling."

Türkçe: "Anilin, solunduğunda veya cilt yoluyla emildiğinde toksik olabilir, bu da dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektirir."


English: "Chemists often use aniline in the synthesis of pharmaceuticals and agricultural chemicals."

Türkçe: "Kimyagerler, sıklıkla anilini ilaçların ve tarım kimyasallarının sentezinde kullanır."


English: "Exposure to aniline can cause serious health issues, including methemoglobinemia."

Türkçe: "Aniline maruz kalma, methemoglobinemi dahil ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."


Bu cümleler, anilinin kimyasal özellikleri, kullanım alanları ve potansiyel sağlık riskleri hakkında bilgi verir.

Yorumlar