Animadversion ne demek?

"Animadversion" kelimesi, genellikle eleştiri anlamına gelir ve bir kişi veya şey hakkında olumsuz yorumlar yapma eğilimini ifade eder.

Bu terim, birinin davranışlarına veya fikirlerine yönelik ciddi bir şekilde eleştirel bir tutum sergilemeyi belirtir. Türkçe'ye "eleştiri" veya "kınama" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; ancak, geniş bir yorumla, bir kişinin veya topluluğun, genellikle bir fikir, eser veya davranış üzerine düşünceli ve eleştirel bir yaklaşım sergilemesi şeklinde kullanılabilir.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The author's new book received widespread animadversion for its controversial content."

Türkçe: "Yazarın yeni kitabı, tartışmalı içeriği nedeniyle yaygın eleştiri aldı."


English: "He faced animadversion from colleagues when he proposed the unconventional idea."

Türkçe: "Olağandışı fikri önerdiğinde meslektaşlarından eleştiriyle karşılaştı."


English: "Her animadversion on the project was constructive and helped improve it."

Türkçe: "Proje üzerine yaptığı eleştiriler yapıcıydı ve onun geliştirilmesine yardımcı oldu."


English: "Despite the animadversion directed at his work, he continued to pursue his research."

Türkçe: "İşine yönelik eleştirilere rağmen, araştırmalarına devam etti."


English: "The policy has attracted considerable animadversion from the public."

Türkçe: "Politika, halktan önemli ölçüde eleştiri çekti."


Bu cümleler, "animadversion" kelimesinin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını gösterir, genellikle bir kişi, fikir veya eserin olumsuz eleştirilmesi durumlarında tercih edilir.

Yorumlar