Animal doctor ne demek?

"Animal doctor" kelime kelime Türkçe'ye çevrildiğinde "hayvan doktoru" anlamına gelir.

Bu ifade genellikle veteriner hekimleri tanımlamak için kullanılır. Veteriner hekimler, hayvanların sağlık bakımını üstlenen, hastalıklarını teşhis ve tedavi eden, aynı zamanda hayvan sağlığı ve refahını korumaya yönelik önleyici sağlık hizmetleri sunan medikal profesyonellerdir.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan hayvan sağlığı ile ilgilenen medikal bir profesyoneli tanımlamak için kullanılır.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The animal doctor recommended a special diet for the dog with allergies."
Türkçe: "Hayvan doktoru, alerjisi olan köpek için özel bir diyet önerdi."

English: "We had to take our cat to the animal doctor after she swallowed a toy."
Türkçe: "Kedimiz bir oyuncak yuttuktan sonra onu hayvan doktoruna götürmek zorunda kaldık."

English: "The animal doctor performed surgery on the injured horse to save its life."
Türkçe: "Hayvan doktoru, yaralı atın hayatını kurtarmak için ameliyat yaptı."

English: "Animal doctors also provide vaccinations to protect pets from various diseases."
Türkçe: "Hayvan doktorları ayrıca, evcil hayvanları çeşitli hastalıklardan korumak için aşılar da sağlar."

English: "Becoming an animal doctor requires years of study and practical experience."
Türkçe: "Bir hayvan doktoru olmak, yıllar süren eğitim ve pratik deneyim gerektirir."

Bu cümleler, "animal doctor" yani veteriner hekimin rolünü ve onların hayvan sağlığındaki önemini vurgular.


Yorumlar