Animal husbandry ne demek?

"Animal husbandry" kelime kelime Türkçe'ye "hayvan yetiştiriciliği" olarak çevrilebilir.

Bu terim, evcil hayvanların bakımı, yetiştirilmesi ve üretimi ile ilgili tarımsal uygulamaları kapsar. Hayvan yetiştiriciliği, süt, et, yumurta, yün gibi hayvansal ürünlerin elde edilmesi için hayvanların bilinçli bir şekilde beslenmesi, korunması, çoğaltılması ve yönetilmesini içerir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan hayvanların yönetimi ve bakımı ile ilgili bir tarım pratiğini ifade eder.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "Animal husbandry is a critical component of sustainable agriculture."
Türkçe: "Hayvan yetiştiriciliği, sürdürülebilir tarımın kritik bir bileşenidir."

English: "Advancements in animal husbandry have increased the efficiency of meat and dairy production."
Türkçe: "Hayvan yetiştiriciliğindeki ilerlemeler, et ve süt üretiminin verimliliğini artırdı."

English: "Ethical concerns have led to changes in animal husbandry practices."
Türkçe: "Etik kaygılar, hayvan yetiştiriciliği uygulamalarında değişikliklere yol açtı."

English: "The farmer used traditional animal husbandry techniques to raise his livestock."
Türkçe: "Çiftçi, hayvanlarını yetiştirmek için geleneksel hayvan yetiştiriciliği tekniklerini kullandı."

English: "Animal husbandry courses are offered at agricultural colleges to train future farmers."
Türkçe: "Geleceğin çiftçilerini eğitmek için tarım kolejlerinde hayvan yetiştiriciliği kursları sunulmaktadır."

Bu cümleler, hayvan yetiştiriciliğinin tarımın önemli bir parçası olduğunu ve bu alandaki uygulamaların hem etik kaygılar hem de verimlilik açısından gelişmekte olduğunu gösterir.

Yorumlar