Animal kingdom ne demek?

"Animal kingdom" kelime kelime Türkçe'ye "hayvan krallığı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, biyolojide, sınıflandırma sisteminde hayvanları (Animalia veya Metazoa olarak da bilinir) içeren büyük bir kategori veya alemi ifade eder. Hayvan krallığı, tek hücreli protozoalardan karmaşık yapıya sahip memelilere kadar çeşitli hayvan türlerini kapsar ve bu canlılar, genellikle hareket edebilme, çok hücreli olma ve heterotrofik beslenme (organik maddeyi dışarıdan alma) gibi özelliklerle karakterize edilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan biyolojik sınıflandırmada bir alemi tanımlamak için kullanılır.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The animal kingdom is divided into several phyla based on their anatomical and genetic characteristics."

Türkçe: "Hayvan krallığı, anatomik ve genetik özelliklerine göre birkaç şubeye ayrılmıştır."


English: "Studying the animal kingdom helps scientists understand the complexity of life on Earth."

Türkçe: "Hayvan krallığını incelemek, bilim insanlarının Dünya'daki yaşamın karmaşıklığını anlamalarına yardımcı olur."


English: "Insects are the largest group within the animal kingdom, with millions of species."

Türkçe: "Böcekler, milyonlarca türü ile hayvan krallığının en büyük grubudur."


English: "Marine creatures make up a significant portion of the animal kingdom."

Türkçe: "Deniz canlıları, hayvan krallığının önemli bir bölümünü oluşturur."


English: "The evolution of the animal kingdom over millions of years is a fascinating field of study."

Türkçe: "Hayvan krallığının milyonlarca yıl boyunca evrimi, etkileyici bir araştırma alanıdır."


Bu cümleler, hayvan krallığının biyolojik çeşitliliği ve önemi hakkında bilgi verir.

Yorumlar