Animal ne demek?

"Animal" kelimesi, Latince "animale" kelimesinden türetilmiştir ve "canlı" anlamına gelir. Türkçe'ye "hayvan" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle insan olmayan canlı varlıkları tanımlamak için kullanılır ve genel olarak hayvanlar alemini ifade eder.

Mecazi anlamda, "animal" kelimesi bazen insanların bazı yönlerini veya davranışlarını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, "animal instincts" (hayvansal içgüdüler) ifadesi, insanların temel, doğal veya ilkel içgüdülerini belirtmek için kullanılır. Aynı şekilde, birisinin çok enerjik veya kontrolsüz davrandığını belirtmek için "He's an animal on the dance floor" (Dans pistinde bir hayvan gibidir) gibi ifadeler kullanılabilir.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The zoo is home to over 300 different species of animals."

Türkçe: "Hayvanat bahçesi, 300'den fazla farklı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor."


English: "Animal behavior fascinates scientists and laypeople alike."

Türkçe: "Hayvan davranışları bilim insanlarını ve sıradan insanları aynı şekilde büyüler."


English: "Conservation efforts are crucial to protect endangered animals."

Türkçe: "Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için koruma çabaları hayati önem taşır."


English: "His animal instincts took over in the survival situation."

Türkçe: "Hayatta kalma durumunda onun hayvansal içgüdüleri devreye girdi."


English: "She worked tirelessly for animal rights and welfare."

Türkçe: "O, hayvan hakları ve refahı için yorulmak bilmeden çalıştı."


Bu cümleler, "animal" kelimesinin hem gerçek hayvanları ifade eden doğrudan anlamını hem de mecazi kullanımlarını gösterir.

Yorumlar