Animate ne demek?

"Animate" kelimesi, Latince "animatus" kelimesinden türetilmiş olup, "canlandırmak" veya "harekete geçirmek" anlamına gelir. Türkçe'ye "canlandırmak" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle cansız bir nesneye hayat vermek, bir şeye enerji veya canlılık katmak veya bir hikaye veya görüntüyü hareket ettirerek canlı hale getirmek gibi durumlar için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir kişiyi veya bir durumu enerjik veya daha canlı hale getirmek anlamında da kullanılabilir.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The animator used advanced software to animate the characters in the movie."
Türkçe: "Animatör, filmdeki karakterleri canlandırmak için gelişmiş yazılım kullandı."

English: "A good teacher can animate a classroom discussion with engaging questions."
Türkçe: "İyi bir öğretmen, ilgi çekici sorularla sınıf tartışmasını canlandırabilir."

English: "The goal of the exhibit is to animate the history of the city through interactive displays."
Türkçe: "Serginin amacı, etkileşimli sergiler aracılığıyla şehrin tarihini canlandırmaktır."

English: "Music has the power to animate the spirit and uplift the mood."
Türkçe: "Müziğin, ruhu canlandırma ve modu yükseltme gücü vardır."

English: "The upcoming workshop aims to teach participants how to animate their own drawings."
Türkçe: "Yaklaşan atölye, katılımcılara kendi çizimlerini nasıl canlandıracaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır."

Bu cümleler, "animate" kelimesinin hem fiziksel bir canlandırma işlemi hem de mecazi olarak bir şeye enerji veya yaşam katma anlamında nasıl kullanıldığını gösterir.

Yorumlar