Animated ne demek?

"Animated" kelimesi, "canlı" veya "hareketli" anlamına gelir. Türkçe'ye genellikle "canlandırılmış" veya "canlı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, çizgi film veya animasyon yapımlarını tanımlamak için kullanıldığı gibi, bir kişinin enerjik, heyecanlı veya coşkulu davranışını ifade etmek için de kullanılabilir. Bu nedenle, hem gerçek hem de mecazi kullanımları bulunmaktadır.

Mecazi anlamda, bir konuşma, tartışma veya bir kişinin ruh hali "animated" olarak nitelendirildiğinde, bu durumlar enerjik, canlı ve coşkulu olduklarını ifade eder.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "She watched her favorite animated movie for the hundredth time."

Türkçe: "En sevdiği animasyon filmi izledi yüzüncü kez."


English: "The discussion became more animated after the controversial topic was introduced."

Türkçe: "Tartışma, tartışmalı konu gündeme getirildikten sonra daha canlı hale geldi."


English: "He is known for his animated storytelling that captivates children."

Türkçe: "Çocukları büyüleyen canlı anlatım tarzı ile tanınır."


English: "The animated characters in the series are designed to be both humorous and educational."

Türkçe: "Dizideki animasyon karakterler, hem komik hem de eğitici olacak şekilde tasarlandı."


English: "Her animated expression made the story even more engaging."

Türkçe: "Canlı ifadesi, hikayeyi daha da etkileyici hale getirdi."


Bu cümleler, "animated" kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını gösterir, hem animasyon yapımlarını tanımlarken hem de insan davranışlarını ve etkileşimleri ifade ederken.

Yorumlar