Animatedly ne demek?

"Animatedly" kelimesi, "canlı bir şekilde" veya "coşkulu bir şekilde" anlamına gelir.

Bu terim, birinin enerjik, heyecanlı veya coşkulu bir biçimde hareket ettiğini veya konuştuğunu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin davranışının ya da ifadesinin canlı ve enerjik olduğunu belirtmek için kullanılır.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "She spoke animatedly about her travels around the world."

Türkçe: "Dünya çapındaki seyahatleri hakkında coşkulu bir şekilde konuştu."


English: "The children animatedly discussed their plans for the summer vacation."

Türkçe: "Çocuklar, yaz tatili planlarını hevesle tartıştı."


English: "He gestured animatedly while telling the story, making it even more entertaining."

Türkçe: "Hikayeyi anlatırken coşkulu bir şekilde jestler yaptı, bunu daha da eğlenceli hale getirdi."


English: "During the debate, she argued her point animatedly, capturing everyone's attention."

Türkçe: "Tartışma sırasında, noktasını canlı bir şekilde savundu, herkesin dikkatini çekti."


English: "The audience clapped animatedly after the performance, showing their appreciation."

Türkçe: "Seyirci, performanstan sonra coşkuyla alkışladı, takdirlerini gösterdi."


Bu cümleler, "animatedly" kelimesinin kullanımını ve bir kişinin enerjik, coşkulu hareketlerini veya konuşmalarını nasıl ifade ettiğini örneklerle açıklar.

Yorumlar