Animating ne demek?

"Animating" kelimesi, "canlandırma" veya "harekete geçirme" anlamına gelir.

Genel olarak, cansız bir şeyi canlı gibi göstermek, hareket ettirmek ya da birine enerji, canlılık katmak anlamında kullanılır. Bu, hem fiziksel bir nesnenin (örneğin, bir animasyon yapımında karakterleri hareket ettirmek) hem de bir kişinin ruh halini veya bir topluluğun enerjisini canlandırmak anlamında olabilir.

Mecazi kullanımı, bir kişi veya bir grup insanın moralini yükseltmek, enerji vermek ya da bir konuya ilgi uyandırmak şeklinde olabilir.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The director is animating a new series that blends traditional and digital art."

Türkçe: "Yönetmen, geleneksel ve dijital sanatı harmanlayan yeni bir seri canlandırıyor."


English: "Animating the scenes required careful attention to detail."

Türkçe: "Sahneleri canlandırmak, detaylara dikkatli bir şekilde dikkat edilmesini gerektirdi."


English: "Her enthusiasm was animating the whole team, boosting their productivity."

Türkçe: "Onun hevesi, tüm takımı canlandırıyordu, üretkenliklerini artırıyordu."


English: "Animating historical events can help students understand them better."

Türkçe: "Tarihi olayları canlandırmak, öğrencilerin onları daha iyi anlamasına yardımcı olabilir."


English: "The challenge of animating water realistically was finally overcome by the animation team."

Türkçe: "Suyu gerçekçi bir şekilde canlandırma zorluğu, sonunda animasyon ekibi tarafından aşıldı."


Bu cümleler, "animating" kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını örneklerle gösterir, hem somut (animasyon yapımı) hem de soyut (bir grubun enerjisini veya moralini yükseltme) durumları kapsar.

Yorumlar