Animatronics ne demek?

"Animatronics" kelimesi, "animasyon" ve "elektronik" kelimelerinin birleşiminden türetilmiş olup, elektronik olarak kontrol edilen robotik figürlerin yapımı ve kullanımı ile ilgili teknoloji ve sanatı ifade eder.

Bu terim genellikle, tema parklarındaki gösterilerde, filmlerde ve televizyonlarda kullanılan, insan veya hayvan figürlerine benzeyen robotik karakterler için kullanılır. Bu robotlar, gerçekçi hareketler sergileyerek izleyicilere daha etkileyici ve gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; teknoloji ve eğlence alanında kullanılan özel bir terimdir.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The film's special effects team used animatronics to bring the mythical creatures to life."
Türkçe: "Film'in özel efekt ekibi, mitolojik yaratıkları hayata geçirmek için animatronikler kullandı."

English: "Animatronics play a crucial role in creating realistic animal characters in theme park attractions."
Türkçe: "Animatronikler, tema parkı atraksiyonlarında gerçekçi hayvan karakterleri yaratmada kritik bir rol oynar."

English: "Advancements in animatronics have allowed for more sophisticated and lifelike robotic designs."
Türkçe: "Animatroniklerdeki ilerlemeler, daha sofistike ve gerçekçi robotik tasarımlara izin verdi."

English: "The horror movie featured an animatronics werewolf that scared audiences."
Türkçe: "Korku filmi, izleyicileri korkutan animatronik bir kurt adam içeriyordu."

English: "Maintenance and programming of animatronics require a combination of mechanical, electronic, and artistic skills."
Türkçe: "Animatroniklerin bakımı ve programlanması, mekanik, elektronik ve sanatsal becerilerin bir kombinasyonunu gerektirir."

Bu cümleler, "animatronics" teknolojisinin eğlence ve film endüstrisindeki uygulamalarını ve önemini örneklerle açıklar.

Yorumlar