Animism ne demek?

"Animism" kelimesi, "canlılık inancı" veya "ruhcülük" olarak Türkçe'ye çevrilebilir.

Bu terim, doğadaki her şeyin - bitkiler, hayvanlar, taşlar, nehirler, hava olayları gibi - birer ruha sahip olduğu ve yaşayan varlıklar gibi düşünülebileceği inancını ifade eder. Animizm, dünya genelinde birçok yerli kültürde ve inanç sistemlerinde temel bir öğe olarak yer alır ve çoğu zaman doğayla derin bir bağ kurmayı, ona saygı duymayı ve onunla uyum içinde yaşamayı vurgular.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir inanç sistemini ifade eder.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "Animism is considered one of the oldest belief systems in the world."

Türkçe: "Animizm, dünyadaki en eski inanç sistemlerinden biri olarak kabul edilir."


English: "In animism, it is believed that spirits inhabit natural objects and phenomena."

Türkçe: "Animizmde, ruhların doğal nesnelerde ve olaylarda yaşadığına inanılır."


English: "The concept of animism extends beyond religion, influencing culture and social practices."

Türkçe: "Animizm kavramı, dinin ötesine geçerek kültür ve sosyal uygulamaları etkiler."


English: "Animistic practices often involve rituals to communicate with the spirit world."

Türkçe: "Animistik uygulamalar genellikle ruh dünyasıyla iletişim kurmak için ritüeller içerir."


English: "Many indigenous peoples have animistic beliefs that are integral to their way of life."

Türkçe: "Birçok yerli halk, yaşam tarzlarının ayrılmaz bir parçası olan animistik inançlara sahiptir."


Bu cümleler, animizmin dünya çapında birçok kültürde nasıl önemli bir rol oynadığını ve bu inanç sisteminin doğayla ve ruhlar dünyasıyla ilişkili yönlerini vurgular.

Yorumlar