Animosity ne demek?

"Animosity" kelimesi, "düşmanlık" veya "kin" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle insanlar arasında uzun süreli bir düşmanlık veya derin bir antipati hissini ifade etmek için kullanılır. Bu, bireyler, gruplar veya topluluklar arasında gözlemlenebilen güçlü bir olumsuz duygudur ve genellikle kişisel çatışmalar, rekabet veya geçmişte yaşanmış olumsuz olaylar sonucu ortaya çıkar.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan güçlü olumsuz duyguları ve aralarındaki kötü ilişkileri ifade eder.İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The long-standing animosity between the two families disrupted the community's harmony."

Türkçe: "İki aile arasındaki uzun süreli düşmanlık, topluluğun uyumunu bozdu."


English: "Despite their previous animosity, they managed to reconcile and work together."

Türkçe: "Önceki kinlerine rağmen, barışıp birlikte çalışmayı başardılar."


English: "The animosity in the room was palpable during the heated debate."

Türkçe: "Kızgın tartışma sırasında odadaki düşmanlık hissedilir derecedeydi."


English: "He felt no animosity towards his rival, viewing the competition as purely professional."

Türkçe: "Rakibine karşı hiçbir kin hissetmiyordu, rekabeti tamamen profesyonel olarak görüyordu."


English: "Efforts to reduce animosity between the conflicting parties involved open dialogue and mediation."

Türkçe: "Çatışan taraflar arasındaki düşmanlığı azaltma çabaları, açık diyalog ve arabuluculuk içeriyordu."


Bu cümleler, "animosity" kelimesinin kullanımını ve bu duygunun çeşitli sosyal ve kişisel bağlamlarda nasıl ortaya çıkabileceğini örneklerle gösterir.

Yorumlar