Anion ne demek?

"Anion" kelimesi, "an-" (yukarı) ve "ion" (yüklü parçacık) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir ve "negatif yüklü iyon" anlamına gelir.

Kimyada, bir atom veya molekül elektron kazandığında negatif bir yük kazanır ve bu şekilde oluşan negatif yüklü parçacağa anion denir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir kimyasal özelliği ifade eder.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "Chloride is an example of an anion commonly found in table salt."
Türkçe: "Klorür, sofra tuzunda yaygın olarak bulunan bir anion örneğidir."

English: "Anions and cations are attracted to each other due to their opposite charges."
Türkçe: "Anionlar ve katyonlar, zıt yükleri nedeniyle birbirlerine çekilirler."

English: "The process of electrolysis involves the movement of anions towards the anode."
Türkçe: "Elektroliz işlemi, anionların anoda doğru hareketini içerir."

English: "In water treatment, anions are often removed through ion exchange processes."
Türkçe: "Su arıtımında, anionlar genellikle iyon değişim süreçleri aracılığıyla uzaklaştırılır."

English: "The balance between anions and cations in the body is crucial for maintaining cellular function."
Türkçe: "Vücuttaki anionlar ve katyonlar arasındaki denge, hücresel işlevin sürdürülmesi için hayati önem taşır."

Bu cümleler, "anion" kelimesinin kimyadaki kullanımını ve anionların çeşitli kimyasal ve biyolojik süreçlerdeki önemini örneklerle açıklar.

Yorumlar