Annal ne demek?

"Annal" kelimesi, tekil haliyle daha az yaygın kullanılan bir terimdir ve genellikle "yıllık kayıtlar" veya "tarihçe" anlamına gelen "annals" kelimesinin tekil formudur.

Bu terim, tarihi olayların kronolojik sırayla kaydedildiği kayıtlar veya yazıtlar için kullanılır.

"Annal" ya da daha yaygın haliyle "annals", özellikle önemli olayların, hükümdarların hükümdarlıkları, savaşlar ve önemli sosyal değişiklikler gibi konuların yıllara göre kaydedildiği resmi tarih yazımlarını ifade eder. Mecazi anlamda, bir olayın veya kişinin tarih boyunca önemini veya etkisini vurgulamak için kullanılabilir.İşte "annal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annal recorded the reign of each king in detail."

Türkçe: "Yıllık kayıt, her kralın hükümdarlığını detaylı bir şekilde kaydetti."


English: "Historians refer to ancient annals to understand the chronology of events."

Türkçe: "Tarihçiler, olayların kronolojisini anlamak için antik yıllık kayıtlara başvururlar."


English: "The discovery of a new annal shed light on previously unknown aspects of medieval history."

Türkçe: "Yeni bir yıllık kaydın keşfi, orta çağ tarihinin daha önce bilinmeyen yönlerini aydınlattı."


English: "Each volume of the annals covers a decade of the empire's history."

Türkçe: "Annallerin her cildi, imparatorluğun tarihindeki on yıllık bir dönemi kapsar."


English: "The annal includes a detailed account of the battle and its aftermath."

Türkçe: "Yıllık kayıt, savaşın ve sonrasının detaylı bir anlatımını içerir."

Yorumlar