Annals ne demek?

"Annals" kelimesi, "yıllıklar" veya "tarihçeler" anlamına gelir ve genellikle önemli olayların, kişilerin veya kurumların yıllara göre düzenlenmiş kayıtlarını ifade eder.

Bu terim, belirli bir alanla ilgili tarihi olayların kronolojik bir sıralamasını sağlayan resmi kayıtlar için kullanılır. "Annals" aynı zamanda, bir konunun veya topluluğun detaylı tarihini belgeleyen eserler için de kullanılır.

Mecazi anlamda, bir olayın, kişinin veya konunun uzun ve önemli tarihini vurgulamak için kullanılabilir.İşte "annals" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annals of the city detail its transformation from a small town to a bustling metropolis."

Türkçe: "Şehrin yıllıkları, onun küçük bir kasabadan hareketli bir metropole dönüşümünü detaylandırır."


English: "Her achievements will be remembered in the annals of scientific discovery."

Türkçe: "Onun başarıları, bilimsel keşiflerin yıllıklarında hatırlanacak."


English: "The annals of the ancient kingdom are filled with tales of heroism and conquest."

Türkçe: "Antik krallığın yıllıkları, kahramanlık ve fethedilme hikayeleriyle doludur."


English: "Historians often refer to the annals to trace the lineage of royal families."

Türkçe: "Tarihçiler, genellikle kraliyet ailelerinin soyunu izlemek için yıllıklara başvururlar."


English: "The annals of this institution document its critical role in the development of modern science."

Türkçe: "Bu kurumun yıllıkları, modern bilimin gelişimindeki kritik rolünü belgeler."

Yorumlar