Anneal ne demek?

"Anneal" kelimesi, "tavlama" işlemi anlamına gelir.

Bu terim, metallerin, camın veya bazı plastiklerin ısıtıldıktan sonra kontrollü bir şekilde soğutularak özelliklerinin iyileştirilmesi işlemini ifade eder.

Tavlama, malzemenin sertliğini azaltır, dökülebilirliğini artırır, gerilimleri giderir ve malzemenin yapısını homojenleştirir. Bu işlem sayesinde, malzemenin işlenebilirliği artar ve kırılganlığı azalır. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, ancak bazı durumlarda kişisel gelişim, zihinsel veya duygusal iyileşme süreçleri için kullanılabilir.İşte "anneal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The process of annealing steel makes it more ductile and less prone to fracture."

Türkçe: "Çeliğin tavlama işlemi, onu daha dövülebilir hale getirir ve kırılmaya daha az eğilimli olmasını sağlar."


English: "Glass artisans anneal their creations to ensure they are strong and durable."

Türkçe: "Cam sanatçıları, yaratımlarını güçlü ve dayanıklı olmalarını sağlamak için tavlarlar."


English: "Annealing is a critical step in the manufacturing of semiconductor devices."

Türkçe: "Tavlama, yarı iletken cihazların üretiminde kritik bir adımdır."


English: "The metal was heated to a high temperature and then annealed to remove internal stresses."

Türkçe: "Metal yüksek bir sıcaklığa ısıtıldı ve sonra iç gerilimleri gidermek için tavlandı."


English: "After annealing, the material exhibited improved mechanical properties."

Türkçe: "Tavlama işleminden sonra, malzeme geliştirilmiş mekanik özellikler sergiledi."

Yorumlar