Annelid ne demek?

"Annelid" kelimesi, "halkalı solucan" anlamına gelir ve Annelida şubesine ait olan, vücutları halkalı segmentlerden oluşan solucanları ifade eder.

Bu canlılar genellikle nemli ortamlarda yaşarlar ve toprak ekosistemi için önemli roller üstlenirler, örneğin toprağı havalandırarak ve organik maddeyi parçalayarak. Annelidlerin arasında en bilinen türlerden biri, bahçelerde ve toprak altında bulunan sıradan toprak solucanıdır.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim biyolojik bir sınıflandırmayı belirtmek için kullanılır.İşte "annelid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Annelids play a crucial role in maintaining soil fertility."

Türkçe: "Halkalı solucanlar, toprağın verimliliğini sürdürmede hayati bir rol oynarlar."


English: "The study focused on the diversity of annelid species in the forest floor."

Türkçe: "Çalışma, orman tabanındaki halkalı solucan türlerinin çeşitliliğine odaklandı."


English: "Annelids, such as earthworms, are essential for aerating the soil."

Türkçe: "Toprak solucanları gibi halkalı solucanlar, toprağı havalandırmak için elzemdir."


English: "Some annelid species are used in vermiculture to decompose organic waste."

Türkçe: "Bazı halkalı solucan türleri, organik atıkları parçalamak için vermikültürde kullanılır."


English: "Marine annelids contribute to the biodiversity of ocean ecosystems."

Türkçe: "Deniz halkalı solucanları, okyanus ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar."

Yorumlar