Annex ne demek?

"Annex" kelimesi, iki temel anlama gelir. Birinci anlamı "eklemek" ya da "ilhak etmek" olup, genellikle bir bölgenin veya toprağın bir devlet veya mülk tarafından resmi olarak alınması ve kontrol altına alınması sürecini ifade eder. İkinci anlamı ise, mevcut bir yapıya eklenmiş bölüm veya ek bina olarak kullanılır.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, ancak genişleme, büyüme veya entegrasyon bağlamlarında kullanılabilir.İşte "annex" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The country plans to annex the neighboring island to expand its territory."

Türkçe: "Ülke, topraklarını genişletmek için komşu adayı ilhak etmeyi planlıyor."


English: "The library was too small, so they decided to build an annex for additional space."

Türkçe: "Kütüphane çok küçüktü, bu yüzden ek alan için bir ek bina yapmaya karar verdiler."


English: "After the annexation, the annexed territories were integrated into the national education system."

Türkçe: "İlhaktan sonra, ilhak edilen topraklar ulusal eğitim sistemine entegre edildi."


English: "The hotel added an annex to accommodate more guests during the peak season."

Türkçe: "Otel, yoğun sezonda daha fazla misafir ağırlayabilmek için bir ek bina ekledi."


English: "The museum's new annex features contemporary art from around the world."

Türkçe: "Müzenin yeni ek binası, dünyanın dört bir yanından çağdaş sanat eserlerini sergiliyor."

Yorumlar