Annexed ne demek?

"Annexed" kelimesi, "ilhak edilmiş" anlamına gelir ve bir bölgenin, toprağın ya da yapının resmi olarak bir devletin, şehrin veya mülkün kontrolü altına alınması sürecinin tamamlandığını ifade eder.

Bu terim, genellikle uluslararası hukukta, bir devletin başka bir devletin ya da bölgenin topraklarını kendi egemenliği altına alması bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, ancak genişleme veya bir şeyin bir bütünün parçası haline gelmesi gibi kavramları vurgulamak için kullanılabilir.


İşte "annexed" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The region was annexed by the neighboring country after the war."
Türkçe: "Savaştan sonra bölge, komşu ülke tarafından ilhak edildi."

English: "The newly annexed territories are now subject to the laws of the central government."
Türkçe: "Yeni ilhak edilmiş topraklar artık merkezi hükümetin yasalarına tabidir."

English: "The city council announced the annexed land would be developed into a public park."
Türkçe: "Şehir konseyi, ilhak edilmiş arazinin bir kamu parkına dönüştürüleceğini duyurdu."

English: "Residents of the annexed area expressed concerns about their new status."
Türkçe: "İlhak edilmiş alanın sakinleri, yeni durumları hakkında endişelerini dile getirdiler."

English: "The historic building was annexed to the museum to create more exhibition space."
Türkçe: "Tarihi bina, daha fazla sergi alanı oluşturmak için müzeye ilhak edildi."

Yorumlar