Annexing ne demek?

"Annexing" kelimesi, "ilhak etme" anlamına gelir ve bir bölgenin, toprağın veya yapının bir devlet, şehir veya mülk tarafından resmi olarak kontrol altına alınması sürecini ifade eder.

Bu terim, genellikle siyasi ya da idari bir bağlamda kullanılır ve bir devletin başka bir devletin veya bölgenin topraklarını kendi egemenliği altına alması eylemini belirtir. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, ancak genişleme, birleşme veya entegrasyon kavramlarını ifade etmek için kullanılabilir.İşte "annexing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government is considering annexing the uninhabited island for strategic purposes."

Türkçe: "Hükümet, stratejik amaçlar için ıssız adayı ilhak etmeyi düşünüyor."


English: "The city's expansion plans include annexing surrounding rural areas."

Türkçe: "Şehrin genişleme planları, çevredeki kırsal alanları ilhak etmeyi içeriyor."


English: "The historical conflict began with the annexing of territories by the empire."

Türkçe: "Tarihi çatışma, imparatorluğun toprakları ilhak etmesiyle başladı."


English: "Annexing land without international consent can lead to diplomatic tensions."

Türkçe: "Uluslararası onay almadan toprak ilhak etmek, diplomatik gerilimlere yol açabilir."


English: "The process of annexing new regions requires careful legal and administrative planning."

Türkçe: "Yeni bölgeleri ilhak etme süreci, dikkatli hukuki ve idari planlama gerektirir."

Yorumlar