Annexure ne demek?

"Annexure" kelimesi, "ek" veya "ilave" anlamına gelir ve genellikle resmi belgelerde, raporlarda veya anlaşmalarda ana metne eklenen, ek bilgiler içeren bölümleri ifade eder.

Bu terim, ilgili dokümanın temel içeriğine ek olarak sunulan detaylar, tablolar, şemalar veya diğer belgeler için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; ancak, bir konu veya durum hakkında daha fazla detay ve açıklama sağlama amacı taşıdığını belirtir.İşte "annexure" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Please refer to Annexure A for the detailed financial statements."

Türkçe: "Detaylı mali tablolar için lütfen Ek A'ya bakınız."


English: "The contract includes several annexures that outline the technical specifications."

Türkçe: "Sözleşme, teknik özellikleri özetleyen birkaç ek içerir."


English: "Annexure B provides a complete list of all equipment to be supplied."

Türkçe: "Ek B, tedarik edilecek tüm ekipmanların tam listesini sağlar."


English: "All modifications to the project are documented in the annexure to this agreement."

Türkçe: "Projedeki tüm değişiklikler, bu anlaşmanın ekine belgelenmiştir."


English: "For further information on the survey results, see the annexure at the end of the report."

Türkçe: "Anket sonuçları hakkında daha fazla bilgi için, raporun sonundaki eke bakınız."

Yorumlar