Annihilation ne demek?

"Annihilation" kelimesi, "yok olma" veya "tamamen ortadan kaldırılma" anlamına gelir.

Bu terim, bir şeyin veya birisinin varlığının sona erdirilmesi, tamamen imha edilmesi veya yok edilmesi sürecini ifade eder. Fiziksel nesneler, canlılar, düşünceler veya yapılar üzerinde kullanılabilir.

Mecazi anlamda, bir rakibin, fikrin veya problemi tamamen ve etkili bir şekilde üstesinden gelmek veya çözmek gibi durumları ifade etmek için kullanılabilir.İşte "annihilation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The concept of mutual assured destruction relies on the total annihilation of both parties in a nuclear war."

Türkçe: "Karşılıklı garanti edilen yok olma kavramı, nükleer bir savaşta her iki tarafın da tamamen yok edilmesine dayanır."


English: "The annihilation of the habitat threatens the survival of many species."

Türkçe: "Yaşam alanının yok edilmesi, birçok türün hayatta kalmasını tehdit ediyor."


English: "Scientists discuss the possibility of complete annihilation of certain diseases through vaccination."

Türkçe: "Bilim insanları, aşılama yoluyla belirli hastalıkların tamamen yok edilmesi olasılığını tartışıyorlar."


English: "The army's goal was the annihilation of the enemy forces."

Türkçe: "Orduyun amacı, düşman kuvvetlerinin tamamen yok edilmesiydi."


English: "Economic policies aimed at the annihilation of poverty have been implemented."

Türkçe: "Yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen ekonomik politikalar uygulandı."

Yorumlar