Anno Domini ne demek?

"Anno Domini" Latince bir ifadedir ve kelime kelime Türkçeye "Rabbimizin Yılı" olarak çevirilir. Genellikle kısaltması "AD" şeklinde kullanılan bu terim, İsa Mesih'in doğumundan sonra geçen yılları belirtmek için kullanılır ve Milattan Sonra (MS) anlamına gelir.

"Anno Domini" sistemi, zamanı İsa'nın doğumu olarak kabul edilen bir noktadan önce ve sonra olarak ikiye ayırmak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, tarih biliminde ve günlük yaşamda takvim yıllarını belirtmek için kullanılan standart bir ifadedir.İşte "Anno Domini" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Roman Empire fell in the year 476 Anno Domini."

Türkçe: "Roma İmparatorluğu, 476 Anno Domini yılında çöktü."


English: "Shakespeare was born in the year 1564 Anno Domini."

Türkçe: "Shakespeare, 1564 Anno Domini yılında doğdu."


English: "The construction of the cathedral began in 1220 Anno Domini."

Türkçe: "Katedralin inşası 1220 Anno Domini yılında başladı."


English: "In 1492 Anno Domini, Christopher Columbus discovered America."

Türkçe: "1492 Anno Domini yılında, Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetti."


English: "The Magna Carta was signed in 1215 Anno Domini."

Türkçe: "Magna Carta, 1215 Anno Domini yılında imzalandı."

Yorumlar