Annotate ne demek?

"Annotate" kelimesi, "not almak" veya "açıklama yapmak" anlamına gelir.

Bu terim, bir metin üzerine yorumlar, açıklamalar eklemek veya belirli kısımları işaretlemek için kullanılır. Genellikle akademik çalışmalarda, araştırma yaparken veya okuduğumuz bir kitapta önemli bulduğumuz kısımları vurgulamak amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan metinler üzerinde yapılan açıklamaları veya notları ifade eder.İşte "annotate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She likes to annotate her books with sticky notes."

Türkçe: "Kitaplarının kenarlarına yapışkan notlarla açıklama yapmayı sever."


English: "The professor asked us to annotate the article for the next class."

Türkçe: "Profesör, bir sonraki ders için makaleyi not alarak açıklamamızı istedi."


English: "I use a digital tool to annotate PDFs when reviewing documents."

Türkçe: "Belgeleri gözden geçirirken PDF'leri açıklamak için dijital bir araç kullanırım."


English: "Annotating sources is an important step in research."

Türkçe: "Kaynaklara not eklemek, araştırmada önemli bir adımdır."


English: "He annotated the manuscript with valuable insights."

Türkçe: "El yazmasını değerli içgörülerle açıklamalı notlar ekledi."

Yorumlar