Annotated ne demek?

"Annotated" kelimesi, "açıklamalı" veya "not eklenmiş" anlamına gelir.

Bu terim, bir metin üzerine eklenmiş yorumlar, açıklamalar veya notlar olduğunu belirtmek için kullanılır. Genellikle akademik çalışmalarda, metin analizlerinde veya kitap incelemelerinde karşımıza çıkar. Bir metnin "annotated" olması, okuyucunun metni daha iyi anlamasına yardımcı olacak ek bilgiler sağladığını gösterir.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan metinlere eklenen açıklamalı notları ifade eder.


İşte "annotated" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annotated edition of the novel includes the author's commentary on each chapter."
Türkçe: "Romanın açıklamalı baskısı, her bölüm üzerine yazarın yorumlarını içerir."

English: "She submitted an annotated bibliography as part of her research paper."
Türkçe: "Araştırma makalesinin bir parçası olarak açıklamalı bir kaynakça sundu."

English: "The teacher provided the students with an annotated text to facilitate understanding."
Türkçe: "Öğretmen, öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak için not eklenmiş bir metin sağladı."

English: "An annotated map can be very helpful for tourists."
Türkçe: "Açıklamalı bir harita, turistler için çok faydalı olabilir."

English: "He enjoys reading annotated versions of classic literature to gain deeper insights."
Türkçe: "Daha derin içgörüler elde etmek için klasik edebiyatın açıklamalı versiyonlarını okumaktan keyif alır."

Yorumlar