Annotation ne demek?

"Annotation" kelimesi, "açıklama" veya "not" anlamına gelir ve bir metin üzerine eklenen yorumları, açıklamaları veya notları ifade eder.

Genellikle, bir metni okurken veya inceleyen kişilerin, belirli noktaları vurgulamak, ek bilgiler sağlamak veya gelecekteki referans için yorumlar eklemek amacıyla kullanılır. "Annotation" terimi, akademik çalışmalarda, kitap incelemelerinde, yazılım kodlarında ve çeşitli diğer bağlamlarda karşımıza çıkar.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; ancak, bir konu veya durum hakkında daha fazla derinlik ve anlam katma fikrini ifade edebilir.İşte "annotation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The book was filled with the student's annotations, making it a valuable study tool."

Türkçe: "Kitap, öğrencinin eklediği açıklamalarla doluydu, bu da onu değerli bir çalışma aracı haline getirdi."


English: "Annotations in the margins can provide insight into the author's thought process."

Türkçe: "Kenar boşluklarındaki açıklamalar, yazarın düşünce süreci hakkında içgörü sağlayabilir."


English: "The digital document allows for easy annotation by multiple users."

Türkçe: "Dijital belge, birden fazla kullanıcının kolayca not eklemesine olanak tanır."


English: "Her detailed annotations helped clarify complex passages in the text."

Türkçe: "Detaylı açıklamaları, metindeki karmaşık bölümleri açıklığa kavuşturmaya yardımcı oldu."


English: "Annotation tools in e-readers have revolutionized the way we interact with texts."

Türkçe: "E-kitap okuyuculardaki açıklama araçları, metinlerle etkileşim şeklimizi devrim niteliğinde değiştirdi."

Yorumlar