Annotator ne demek?

"Annotator" kelimesi, "açıklama yapan" veya "not düşen" anlamına gelir.

Bu terim, bir metin üzerine yorumlar, açıklamalar ekleyen veya belirli kısımları işaretleyen kişiyi ifade eder.

Annotatorlar genellikle öğrenciler, araştırmacılar, editörler veya herhangi bir metni daha anlaşılır kılmak isteyen kişiler olabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan metinler üzerinde yapılan açıklamalı işlemleri yapan kişileri ifade eder.


İşte "annotator" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annotator added helpful notes throughout the manuscript."
Türkçe: "Açıklama yapan kişi, el yazmasının her yerine faydalı notlar ekledi."

English: "As an experienced annotator, she can quickly identify key themes in a text."
Türkçe: "Deneyimli bir açıklama yapan olarak, metindeki ana temaları hızlı bir şekilde belirleyebilir."

English: "The software includes an annotator tool for users to make comments on documents."
Türkçe: "Yazılım, kullanıcıların belgelere yorum yapmaları için bir açıklama aracı içerir."

English: "He worked as an annotator for the new edition of the textbook."
Türkçe: "Ders kitabının yeni baskısı için açıklama yapan olarak çalıştı."

English: "The role of an annotator is crucial in the process of text analysis."
Türkçe: "Metin analizi sürecinde açıklama yapanın rolü hayati önem taşır."

Yorumlar